praginti

praginti
1 pragiñti, pràgena, pràginė tr. 1. pravaryti; praleisti: Aš jam visada gyvulius pro javus pràgenu . Skerdžius jau pràginė [gyvulius pro kiemą] Lp. | Galėsim tuos miežius kokį kartą par puktelį praginti Žd. 2. nuvyti, išvyti; nubaidyti: Nuejom į pelkes spanguolių pasirinkti, užejo mumis medininkas ir pràginė visas Vkš. Vaikai paukštelį nu lizdo pràginė Up. | prk.: Tą ligą gal praginti traiškant iš tryškynės vandenį ant lapų S.Dauk. Kaulo rožė praginta sutrauka koją Šts. Štai yra tiesa, kuri pragena visokią menką garbę M.Valanč. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • praginti — pragiñti vksm. Pràginė gývulius pro mūsų kiẽmą, pro javùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginti — 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išginti — 1 išgiñti, ìšgena, ìšginė tr. 1. išvaryti: Mano tėvui tai kančia buvo, kad okupantai išgindavo visą kaimą prie tiltų, prie plentų [taisymo] P.Cvir. Vienus nugalabijo, kitus iš savo žemės išginė M. Valanč. | prk.: Rugiai išgena žoles iš dirvos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuginti — 1 nugiñti, nùgena, nùginė tr. 1. nuvaryti, nuvaikyti: Nugintas vilkas grįžta į mišką Sim. Daugelį paklydėlių laivų vėjas nugena į nuostabius uostus P.Cvir. Negali spėt nugint [strazdus nuo vyšnių] Vlkv. | prk.: Daržoves buvo apipuolę spragiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paginti — 1 pagiñti, pàgena, pàginė tr. 1. pavaryti, išvyti: Pati vyrą pagiñs J. Pagink šalin visas piktąsias dvasias srš. | prk.: Paginė kelią (nuvarė, nuleido sniegą), ir gavau arkliu varina eiti Šts. 2. pavyti: Kartais ir karvė kiškį pagena J.Jabl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parginti — 1 pargiñti, par̃gena, par̃ginė 1. refl. tr. pavyti einant ar bėgant namo: Veiziu atsisukęs – parsigena mane daug vaisko Plng. | prk.: Čia pat lytus parsìgena Vvr. 2. tr. parvaryti galvijus namo: Aš galvijus par̃giniau namo J. Jis išginęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”